วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552

คุณธรรมของคนไทยที่ใช้ในการดำเนินชีวิต

ดิฉันเป็นนักศึกษา ซึ่งเรียนเกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาล ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในประเทศฟินแลนด์ ก็จะมีกลุ่มเพื่อนนักเรียนคนไทยด้วยกันที่เรียนร่วมห้อง การทำงานเป็นกลุ่มมีส่วนสำคัญ กลุ่มละ 3-4 คน ทุกคนต้องมีส่วนร่วม จึงจะทำให้งานเสร็จเร็ว และบรรลุเป้าหมาย แต่ถ้า ทั้งกลุ่มมีคนทำอยู่คนเดียว งานที่ได้รับมอบหมายนั้นอาจล่าช้าและผลงานอาจออกมาไม่ดี
การช่วยเหลือกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ เช่น ในชั้นเรียน เมื่อเพื่อนที่เรียน ไม่เข้าใจจากที่อาจารย์สอน แล้วเราเข้าใจ ก็จะช่วยอธิบายให้ เพราะพูดภาษาเดียวกันจะช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น เมื่ออยู่นอกชั้นเรียน เห็นคนประสบอุบัติเหตุ จะถือว่าธุระไม่ใช่ ช่วยก็ได้ ไม่ช่วยก็ได้ หาได้ไม่ ในยามนั้นทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือคนที่กำลัง เดือดร้อน การช่วยเหลือกันนั้นเป็นสิ่งที่ทำโดยไม่มีคนอื่นบังคับ ทำด้วยความสมัครใจ